Skontaktuj się z nami:
tel. +48 601 064 327 oraz handel@hebanhouses.pl

+48 601 064 327     handel@hebanhouses.pl

Polityka prywatnośćADMINISTRACJA     

 

 

Polityka prywatności Grupy HEBAN

Dbając o ochronę prywatności osób odwiedzających nasze strony internetowe oraz klientów i kontrahentów Grupy HEBAN opracowaliśmy niniejszy dokument Polityki Prywatności, którego jednym z celów jest realizacja obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE ( dalej „RODO”) . Zapewniamy, że ochronę danych osobowych traktujemy priorytetowo, dla jej zapewnienia stosujemy zabezpieczenia na najwyższym poziomie, a w komunikacji z osobami, których dane przetwarzamy stosujemy ujętą w RODO zasadę przejrzystości. W polityce prywatności informujemy o sposobach i celach przetwarzania danych osobowych naszych Klientów, Kontrahentów, osób kontaktujących się z przedsiębiorstwami z Grupy Heban i odwiedzających nasze strony internetowe oraz o prawach osób, których dane przetwarzamy w związku z nasza działalnością.

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników stron www oraz klientów i kontrahentów jest Grupy HEBAN. W skład Grupy HEBAN wchodzą współadministrujące danymi osobowymi przedsiębiorstwa:

  1. HEBAN Domy z Drewna Sp. z o.o. ul. Kolejowa 8, 89 – 511 Cekcyn. NIP: 5611463950

  2. HEBAN Rent Grzegorz Gołuński ul. Kolejowa 8, 89 – 511 Cekcyn. NIP: 5611145428

  3. HEBAN Houses Grzegorz Gołuński Sp. K ul. Przemysłowa 10, 89 – 500 Tuchola. NIP: 5611600588        

II. Kontakt z Administratorem danych:

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych przez Grupę HEBAN.

  1. Dane osobowe osób odwiedzających nasze strony internetowe i profile w mediach społecznościowych przetwarzane są w celu udostępniana użytkownikom informacji o ofercie, działaniach i rozwoju Grupy HEBAN oraz udostępniania innych treści na profilach społecznościowych. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Grupy HEBAN (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) polegający na reklamowaniu się w internecie i pozostawaniu w kontakcie z osobami zainteresowanymi naszą działalnością;

  2. Dane kontaktowe osób zainteresowanych zakupem produktów i usług Grupy HEBAN , oraz tych będących już naszymi klientami przetwarzamy w celu złożenia oferty i obsługi złożonego zamówienia. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest przetwarzanie danych osoby mającej się stać lub będącej stroną umowy z administratorem. (art. 6 ust. 1 lit. B RODO);

  3. Dane osobowe klientów, którzy dokonali zakupu produktów lub usług musimy archiwizować w związku z dokonaniem sprzedaży. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze w związku z przechowywaniem danych w celach fiskalnych (art. 6 ust. 1 lit. C RODO)

  4. Możemy również przetwarzać dane osobowe również w związku z ustalaniem, dochodzeniem i obroną przed roszczeniami. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora do ochrony swoich interesów. (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

Szczegółowe klauzule informacyjne dla klientów i kontrahentów poszczególnych przedsiębiorstw wchodzących w skład Grupy HEBAN zamieszczone są poniżej Polityki Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Grupę HEBAN są podmioty wchodzące w skład Grupy HEBAN oraz zaufane podmioty zewnętrzne, z którymi łączą nas umowy powierzenia danych osobowych, takie jak dostawcy usług informatycznych, księgowych i doradczych wymienione w sekcji I. Polityki prywatności.

V. Okres przechowywania danych

Maksymalnie ograniczamy okres przechowywania Państwa danych osobowych, które nie są już wykorzystywane, czyli przetwarzamy je tylko przez czas niezbędny do podjęcia decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również na czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Osoby, których dane przetwarza Grupa HEBAN mają prawo do:

W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@domyheban.pl

W przypadku żądania realizacji prawa do sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych dokładamy staranności aby skutecznie poinformować o tym administratorów, którym ujawniono dane, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernych wysiłków.

VII. Jak dbamy o przetwarzane dane osobowe:

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy i wdrożyliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej zalecenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Europejskiej Rady Ochrony Danych ( EDPB).

VIII. Informacja o konieczności podania danych

Podanie danych osobowych w przypadku przesyłania korespondencji e-mail lub skorzystania z formularza kontaktowego na stronie jest dobrowolne lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości nawiązania kontaktu z Grupą HEBAN i uzyskania odpowiedzi na zapytania zadawane drogą elektroniczną

IX. Pliki cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie, czyli ciasteczek. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Pliki cookie stron www Grupy HEBAN nie przechowują poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres.

Akceptacja lub zmiana ustawień cookie

Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej (opcja „pomoc”), z której korzysta do przeglądania strony. Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Edge

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Ustawienia plików cookie mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Skasowanie lub wyłączenie plików cookie może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookie funkcjonalnych).

Klauzula informacyjna dla osób wynajmujących lokale mieszkalne od firmy HEBAN Rent Grzegorz Gołuński

  1. Administratorem danych osobowych najemców jest Grupa HEBAN , ul. Kolejowa 8, 89-511 Cekcyn. Kontakt z Administratorem: biuro@domyheban.pl

  2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe:

3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń w związku z wykonywaniem umowy najmu.

4. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty z Grupy HEBAN oraz dostawcy usług księgowych i wsparcia IT dla Administratora.

6. Państwa dane osobowe są przetwarzane na czas wykonania umowy, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.

7. Posiadają Państwo prawo do: żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także do przenoszenia danych osobowych – jeśli będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie pkt. 3, lit b. powyżej, posiadają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z Państwa szczególną sytuacją. W celu wykonania tych uprawnień można skontaktować się z Administratorem drogą pisemną na adres jego siedziby lub drogą mailową na adres: biuro@domyheban.pl .

8. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

9. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.